Приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО) може да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии , обезщетения и помощи, се посочва в аналитичен материал на експертите на НОИ. Според документа това е един от шестте основни стратегически риска пред института.


Материалът представя гледната точка на НОИ за стратегическите рискове пред управлението на държавното обществено осигуряване в периода след 2020 г. Според анализа сред факторите за дупка в бюджета са демографските процеси.


Прогнозите за населението сочат, че през 2020 г. коефициентът на възрастова зависимост в старшите възрасти (населението на 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 и 64 г.) ще достигне 34,3. Това означава, че на 100 души на възраст между 15 и 64 г. се падат 34 на 65 и повече години. Изпуснато е, че работещите вече са колкото пенсионерите и намаляват над 10% на годишна база.


Очакванията са балансът на ДОО да остане отрицателен (разходите да останат по-високи от приходите) за целия период от 2019 г. до 2070 г. При 3,3 на сто от БВП, дефицитът в НОИ се очаква да нарасне до 4,8 на сто от БВП в края на периода.


Други стратегически рискове са контролните механизми да не са достатъчно ефективни, за да установят и не допускат грешки, нередности и измами с фондовете на ДОО.