1. Откъде се информирате?

от семейството
3% (1/34)
 
от приятелите/съучениците/колегите
0% (0/34)
 
от телевизия, сайтове, списания, вестници
59% (20/34)
 
от социалните медии
38% (13/34)
 
0% (0/34)