Общо 8 нови специалности се включват в Списъка на защитените, а професионалното направление „Здравни грижи“ се добавя в Списъка на приоритетните професионални направления, реши правителството, съобщават от прецентъа на Министерския съвет.


Новите защитени специалности са „Африканистика“, „Класическа филология“ и „Ядрена техника и ядрена енергетика“, които се изучават в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ - в Университета по хранителни технологии - Пловдив.


Защитени стават още специалностите „Топло- и ядрена енергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Техническия университет - София, „Металургия“ в Химико-технологичния и металургичен университет - София, „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет - Варна, както и „Технология на дървесината и мебелите“ в Лесотехническия университет - София“.


С промяна на друго постановление новите 8 защитени специалности се добавят и