Във ВиК сектора приходи носят само около 39% от количествата вода, подадена във водоснабдителната система. Това става ясно от Годишния доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2019 г., изготвен от КЕВР, предаде бТВ.


Той обхваща дейността на операторите по основните параметри на техните бизнес планове, цените на ВиК услугите, определените от Комисията показатели и тяхното изпълнение.


Средно загубите са 61,1% за сектора, като при големите нивата са по-ниски, а най-лошо е положението при малките и средните водни дружества. „Данните показват, че към 2019 г. ВиК секторът продължава да е много далеч от постигането на дългосрочното ниво (49% загуби – б.р.)“, пишат от КЕВР.


Сред причините за това се посочват:


  • недостатъчни мерки по управлението на водоснабдителните мрежи
  • неправилно пускане на водата след аварийни ремонти
  • водомери в лошо състояние
  • липса на надеждни информационни източници, чрез които операторите да планират адекватни мерки