1/5 от пълнолетните българи заявяват категорично намерение да се ваксинират срещу COVID-19. Това показват данните от националното представително изследване на „Екзакта Рисърч Груп“, проведено в периода 15-22 февруари по метода „лице в лице” сред 1005 пълнолетни лица в 90 населени места на страната. Проучването е реализирано със собствени средства. 


Най-много желаещи да се ваксинират има сред хората на възраст над 40 г., сред висшистите и сред жителите на столицата.


Колебания относно имунизацията имат 42% от запитаните, а причините са различни:


  • 9% се колебаят главно заради здравословните си проблеми – алергии, автоимунни заболявания и др. Това твърдят по-често жени и хора на възраст над 60 години;
  • 14% се колебаят, защото не знаят доколко ефективни са ваксините и колко дълго ще могат да ги предпазват;
  • 19% твърдят, че се нуждаят от повече информация за възможните странични действия на ваксините върху здравето на хората и затова се колебаят как да постъпят. 

Близо 30% от анкетираните посочват, че нямат намерение да се ваксинират. Тази позиция се споделя по-често от мъже, от хора на възраст между 18 и 40 години, от жители на малките градове и на селата у нас. 


6% от интервюираните твърдят, че вече имат антитела и по тази причина не смятат за нужно да се ваксинират. 1,8% отговарят, че вече са се ваксинирали.


От социологическата агенция отбелязват спад в дела на категорично нежелаещите да си поставят ваксина - от 41% през октомври 2020 г. на 29% през февруари 2021 г. В същото време колебаещите се дали да си поставят ваксини са нараснали с 14% - от 28% в края на октомври 2020 г. на 42% през февруари 2021 г. 


От „Екзакта“ правят заключение, че ако това е трайна тенденция, то успешността на масовата ваксинация у нас във все по-голяма степен ще зависи от качествата на разяснителната кампания. 


Източник: бТВ