Черен лешояд - птица от застрашен вид, е бил намерен в тежко състояние в района на Крумовград, съобщават от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).


След откриването й от местен жител, птицата е била транспортирана до ветеринарна клиника в града, но е умряла. "В гушата на птицата е открита храна, а мухите, които кацат по клюна, веднага умират - явен знак, че лешоядът е отровен", обясняват от БДЗП.


По тяхна информация, полицията разследва случая, по сигнал на РИОСВ - Хасково. Назначена е ветеринарно-медицинска експертиза, извършена е аутопсия и са взети проби за лабораторен анализ и установяване на вида на отровата.


"Ако отровната примамка е все още в природата, то тя ще продължава да бъде смъртоносна заплаха за други редки видове птици, дивеч, домашните животни, биоразнообразието като цяло и местните хора", изразяват своето опасение от природозащитното дружество.


Черният лешояд е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и посегателствата над него са напълно забранени. Видът гнезди в гръцката част на Източни Родопи, а отделни индивиди ежедневно посещават българската част на планината в търсене на храна.